Doktorski projekt

Načrtovanje in spremljanje govora v parkinsonovi bolezni: iz perspektive motorike govora

Četudi se nam dozdeva, da v govorjenje ne rabimo vložiti skoraj nič napora, pravzaprav gre za izjemno kompleksno aktivnost, ki od nas zahteva natančno časovno usklajeno jezikoslovno koordinacijo pljuč, glasilk in govornih artikulatorjev (npr. ustnic, jezika). Ta proces, t. j. motorika govora, se zanaša na načrtovalne in spremljevalne nadzorne mehanizme. Dosedaj izpeljane raziskave predlagajo, da so ti mehanizmi prizadeti v bolnikih s parkinsonovo boleznijo (PB), a trenutni rezultati izhajajo iz raziskav, ki so imele majhno število sodelujočih in heterogene skupine bolnikov s PB.

Osrednji namen projekta je identificirati, kateri mehanizmi motorike govora so prizadeti v bolnikih s PB in do kolikšne mere. To bomo dosegli tako, da bomo primerjali bolnike, ki so diagnozo PB dobili pred kratkim, bolnike, ki so kasnejših fazah PB ter zdrave odrasle. Bolj natančno: raziskovali bomo, kako se sodelujoči soočajo z zakasnelim in spremenjenim zvočnim signalom v govoru, merili pa bomo tako akustični signal kot tudi artikulacijo s pomočjo elektromagnetične artikulografije in ultrazvočnih posnetkov jezika. Ker želimo oceniti, ali so morebitno prizadeti načrtovalni in nadzorovalni mehanizmi prisotni le v govoru ali tudi nasploh (saj je PB nevrodegenerativna bolezen z motoričnimi motnjami), bomo prav tako izvedli teste s spremenjenim čutnim signalom v ne-govornih aktivnostih.

Inovativna kombinacija teh metod nam bo omogočila, da identificiramo, če in kako so prizadeti mehanizmi načrtovanja in spremljanja govora povezani z razvojem PB. Poleg tega nam primerjava z zdravimi odraslimi lahko morebiti služi kot diagnostični marker za to bolezen, kar bi bilo zelo relevantno v naši starajoči se družbi.

Doktorski projekt mentorirajo prof. dr. Martijn Wieling in dr. Roel Jonkers, v sodelovanju z dr. Aude Noiray z Univerze v Potsdamu. Raziskavo je financiral Nizozemski raziskovalni odbor NWO, ki letno izbranim študentom podeli nepovratna sredstva v sklopu poziva Doktorat v humanistiki. Raziskavo izvajamo znotraj Centra za jezik in kognicijo in Raziskovalne šole za vedenjsko in kognitivno nevroznanost (BCN).